מפתח

410 לא צדקה אלא צדק גלבר, נתן מיכאל 42 - 43 גלנר, הדוויג 87 - 88 91 גלנר, הלנה 339 גסטר, אירנה 321 גראייסי, סמי 226 ד אגלס, מרי 217 דוויק, צפרא 173 178 - 179 דויטש, עקיבא 12 דורון, אברהם 24 - 25 29 394 דורון, חיים 250 דושקין, אלכסנדר מרדכי 277 דיבון, שמואל 233 דינור, בן-ציון 281 ה אוזנר, גדעון 160 הוכוולד, הילדה 81 - 83 הולצמן, מיה 252 הופרט, מרים 24 69 - 70 84 90 - 91 106 186 - 188 191 - 199 201 - 202 206 218 400 הורביץ, לו 375 היימן, אורי 381 הלל, שלמה 160 המר, זבולון 165 הנקס, ג'יין 330 הנקס, לוסיאן 330 הרצוג, חנה 140 הרשקוביץ, חנה 248 ו גשל, מנחם 362 - 363 וולפנסברגר, וולף 331 וייל, מרי 214 - 215 ויינרייך פרידה 88 - 89 וייס, אהרן 382 וילנאי, מתן 284 ורונסקי, סידי 15 27 66 - 68 71 78 82 85 - 86 90 93 104 107 - 111 113 - 123 133 - 134 142 339 ורנר, שושנה 158 161 - 163 167 ז ילברשטיין, שרה 169 זלצברג, פרנסיס 404 ח אג', מחמוד 226 חבאב, רפעאת 226 חביבי שלאוויט, לילה 239 242 חובב, מאיר 280 362 חושי, אבא 83 חיות, צביה 316 חסון, שלמה 375 - 376 חרמוני, ענבל 8 ט ברסקי, ז'ניה 72 - 73 90 - 91 ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב