עבודה סוציאלית בישראל: אורות וצללים

593עבודה סוציאלית בישראל : אורות וצללים של הקבוצות המקופחות באוכלוסייה ובהעלאתן רווחתן על סדר היום הציבורי . הם היו הראשונים שקראו לשינוי ולשיפור המדיניות החברתית כדי להביא לתיקון מצבן של קבוצות האוכלוסייה הנזקקות שהיו בטיפולם . בדרך זו הייתה להם השפעה מקדמת בפיתוח מדיניות הרווחה . אולם באותה מידה הייתה להם לא פעם גם השפעה בולמת על התפתחותה של מדיניות זו . הגורם העיקרי לכך היה העמדות של המנהיגות המקצועית או האופי המיוחד של קבוצת האנשים שעמדו בצמרת המקצוע, והמעמד החברתי שהבדיל בינם ובין רוב מקבלי שירותיהם . גורם אחר היה דבקותה של חלק מן המנהיגות בגישות מקצועיות אשר איבדו את משמעותן עם שינויי הנסיבות . בד בבד גברה הנטייה להסיט את תשומת הלב של אנשי המקצוע מן הגורמים החברתיים-כלכליים למצוקתם של האנשים שבטיפולם לבעיות הסתגלותם הנפשית האישית . הדגש בפעילות המקצועית עבר למעין פסיכולוגיזציה של הטיפול בבעיות החברתיות של קבוצות באוכלוסייה שהיו מושא המנדט החברתי של המקצוע ( דורון וקרמר 1992 : 50 ) . כבר בדיונים הראשוניים על פיתוח העבודה הסוציאלית בתקופת היישוב בארץ ישראל נקבעה המטרה של העבודה המק...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב