מתגוללים ברחובות: חסרי בית והעבודה הסוציאלית

338 לא צדקה אלא צדק בית . התמונות כוללות ילדות וילדים, צעירות וצעירים, מבוגרים ומבוגרות . הן חושפות את המענים שניתנו לחסרי הבית בתקופות שונות ב'מפעל קורת גג', ב'חוקת ההשתייכות' וב'בית הַכְנָסַת אוֹרְחִים' בשנים הראשונות למדינה, דרך 'לשכת הבודדים' ועד ל'יחידה לדרי רחוב', 'המכסניה' ו'בית חם' לקראת סוף התקופה . נוסף על כך מתוארת תמונה של מדיניות באמצעות חשיפת אזכורם בכנסת של חסרי בית, ונדונות ההבחנות בין המושגים 'דרי רחוב', 'חסרי דיור' ו'חסרי בית', והשאלה אם השירותים סיפקו מענה לשני הצרכים הבסיסיים שאינם ממומשים אצל אנשים חסרי בית : דיור ותמיכה . לבסוף, רוב השירותים המתוארים במאמר בחצי השני של המאה ה- 20 ניתנו בתל אביב-יפו, אך מתוארת בו התפשטות העבודה הסוציאלית עם חסרי בית גם מחוץ לה . התמונות מתארות את המגמות העיקריות בעבודה עם אנשים חסרי בית במאה השנים האחרונות . מדובר אם כן בפרגמנטים של תיאור מצב בתקופות ובמקומות שונים ולא בניתוח או בתיאור היסטורי עקיב . הלוח מתאר אבני דרך והתפתחויות היסטוריות בתופעה של חסרי בית בארץ ישראל ובמדינת ישראל, וטיפול העבודה הסוציאלית בהם במאה ה- 20 ותחילתה ש...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב