עבודה סוציאלית ודימויים של עוני ושל עניים בתקופת היישוב

294 לא צדקה אלא צדק בהערכות שכתבו העובדות הסוציאליות בדו"חותיהן, ובחנו כיצד כיוונו הנחות על עוני ועל אנשים החיים בעוני את אנשי המקצוע בתקופת מעבר חברתית-תרבותית בפלשתינה-א"י, שבה התגבשו תפיסות חדשות בנוגע לזכאות ולסיוע . עוני ורווחה בארץ ישראל המנדטורית תחת השלטון העות'מאני בפלשתינה-א"י, שקדם למנדט הבריטי, לא היה לקהילה 5 לכל אחת מהן היהודית מרכז פוליטי, והחיים החברתיים התארגנו על פי עדות . היו מוסדות חברתיים שניהלו את חיי חבריה במעגלים שונים של החיים . החשוב שבהם היה ה'כולל', קהילה דתית שסיפקה לחבריה שירותי חינוך, בריאות, רווחה ודת . 6 הקהילה הפעילה בתי יתומים, בתי ספר ומערכות בריאות בסיסיות, דאגה לסעוד ולהלין אורחים וכאלה שזה מקרוב באו, ודאגה למגורים למי שידם לא השיגה לשלם שכר דירה . שירותים אלה מומנו בתרומותיהם של יהודים באירופה ובארצות הברית . 7 אולם עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נחלש מאוד זרם 8 התרומות, ורבים נפלו לעוני מרוד . סיומה של מלחמת העולם הראשונה הביא לא רק לכינונו של ממשל מנדטורי בריטי בפלשתינה-א"י, אלא גם לזרם הולך וגובר של עולים ציונים שביקשו 9 בין העולים החדשים הייתה קב...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב