המדיניות כלפי עבריינות הנוער: מבט היסטורי ועכשווי

274 לא צדקה אלא צדק וביישומן . היחס לעבריינות נוער הושפע במשך השנים מתחושות של פחד וחשש, מתקוות לשיקום ולהכלה של הנערים והנערות בחברה ומתפיסות עמוקות של מקומם של בני הנוער בחברה . במאמר זה אתאר את התפתחות המדיניות כלפי עבריינות הנוער מתחילת המאה ה- 20 ועד ימינו, ואדגיש את גישתה של העבודה הסוציאלית . מבט רחב זה יאפשר לבחון את הקשר שבין התפתחות היחס לעבריינות הנוער לתפיסות אידיאולוגיות רחבות . הדיון מתבסס על ניתוח מקורות ארכיוניים, דו"חות של ועדות חקירה וועדות ציבוריות שהוקמו במהלך השנים כדי להתמודד עם בעיית עבריינות הנוער, דו"חות של ועדות פרלמנטריות ודיונים בכנסת, ועל מאמרים שפורסמו בספרים ובכתבי עת מקצועיים ובתקשורת . הניתוח מתמקד ביחס לעבריינות נוער בשתי תקופות מרכזיות : לפני הקמת המדינה ולאחריה, עד סוף שנות התשעים . באפילוג אצביע על מגמות שהתפתחו משנות התשעים ועד ימינו בהתמודדות עם עבריינות נוער . התקופה הראשונה : תקופת היישוב בארץ ישראל שורשי היחס המשפטי לעבריינות נוער טמונים בתקופת המנדט הבריטי . בשנת 1922 נחקקה 'פקודת הפושעים הקטנים' ( פקודה מס' 1 לשנת 1922 ) , שהורחבה בשנת 1929 כ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב