התפתחות מקצוע העבודה הסוציאלית בחברה הערבית מתקופת המנדט הבריטי עד סיום הממשל הצבאי

122התפתחות מקצוע העבודה הסוציאלית בחברה הערבית ביטוי, למשל, בהיעדר תקציבים ותשתיות הפוגעים באפשרות להשיג את יעדי המקצוע בקרב ציבור הלקוחות ) , ההכרה המהותית ( למשל, היעדרו של הנרטיב הערבי מרוב תכניות הטיפול או ההכשרה המקצועית ) , והשותפות המלאה ( למשל, השתתפות מועטה ( למראית עין ) של נציגות ערבית, אם בכלל, בקבלת ההחלטות ובקביעת המדיניות בכל התחומים הנושקים למקצוע ) . קיפוח זה הטביע את חותמו על איכותו של מקצוע העבודה הסוציאלית בחברה הערבית בתקופה זו וגם אחריה . לפי יוסף ג'בארין ואימן אג'באריה, מוסדות השלטון בישראל הגיבו לתביעותיה של החברה הערבית לשוויון מלא במשאבים, להכרה בנרטיב הערבי ולשותפות 6 הראשונה הייתה אי-הכרה בתביעותיה, מלאה בקבלת ההחלטות בשלוש דרכים . שהתבטאה בהתעלמות מהן, בעיכוב הטיפול בהן, בדחייתו ובהקפאתו . השנייה הייתה הכרה בגירוש, היינו דה-לגיטימציה של תביעות הערבים על ידי התייחסות אליהן כאל קובלנות שווא ומטרד שיש לשאת אותם ולהסתגל אליהם . השלישית הייתה פוליטיקה של זלזול, אשר הכירה אמנם בקיומן של בעיות, אך לא בנחיצותם של פתרונות . אפיינו אותה התנהלות אטית מצטברת וצעדים חלק...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב