עבודה קהילתית בישראל – השנים הראשונות

112עבודה קהילתית בישראל – השנים הראשונות נוסף, שלא צלח, להפוך את העבודה הקהילתית למרכזית יותר במשרד הסעד ובקרב העובדים הסוציאליים בשדה . המחלקה לעבודה קהילתית ביקשה באמצעות הוועדות הסוציאליות 'להחדיר את רעיונותיה ואת ההבנה למטרותיה ולדרכי עבודתה בקרב ציבור העובדים הסוציאליים, פעילי הרשויות המקומיות ועובדי השירותים השונים . שירותי הקליטה, החינוך, הבריאות, לשכות העבודה וכו'' . 84 פרסומים השירות המקצועי היה זקוק לגב אקדמי שעדיין לא היה בנמצא . בעולם שפעל ללא אמצעי התקשורת שמוכרים לנו היום הגיעו לישראל תיאוריות חדשות רק כאשר מישהו מהעובדים היה נוסע להשתלמות או ללימודים במדינה אחרת . אנשי השירות לעבודה הקהילתית נסעו לארצות הברית . המעט שאפשר היה לעשות היה להביא לישראל ספרות מקצועית שתשמש להשכלה ולהוראת המקצוע במסגרת פעולות ההדרכה . הדו"חות מלמדים כי השירות לעבודה קהילתית החל להוציא לאור פרסומים מקצועיים בשפה העברית, חלקם תרגום וחלקם מקוריים, 85 למן השנה השנייה לקיומו . מצאתי רק פרסום אחד כזה בספריית בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית : במערכות עבודתנו : פרקים בעבודה סוציאלית קהילתי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב