בונות מרחבי טיפול, חמלה והתמַערבוּת: מטרנליזם וכינון פרופסיית העבודה הסוציאלית ביישוב היהודי בארץ ישראל, 1948-1912

521בונות מרחבי טיפול, חמלה והתמַערבוּת הקמת המחלקה לעבודה סוציאלית בוועד הלאומי ( הרצוג 1994 ; עזריהו 1947 ; פוגל-ביזאוי 1992 ; שילה 2013 ; 1981 Fogiel - Bijaoui ) . כינון הפרופסיה בידי ארגוני נשים בפלשתינה-א"י ובמקומות נוספים, כגון ארצות הברית ומדינות אחרות ביבשת אמריקה ובאירופה ( Koven and Michel Skocpol 1992 ; 1990 ) , כוּון לעיצוב מדיניות חברתית בתחומים שונים : טיפול באימהות הרות ובילדים, הקמת מעונות יום ומעונות לנערות במצוקה, וכן הקמת לשכות עבודה, לשכות משפטיות, מסגרות להכשרה מקצועית ועוד ( הרצוג 1994 ; זמורה 2002 ; קצבורג-יונגמן 2008 ; שורץ ושחורי-רובין 2001 ) . כמו שאירע במדינות שנזכרו, היו סוגיות אלה לסוגיות פוליטיות גם בפלשתינה-א"י, הודות לניווט הפוליטי של ארגוני הנשים . אנו מבחינות בשתי תקופות בניתוח ההתפתחות של פרופסיית העבודה הסוציאלית בפלשתינה-א"י . התקופה הראשונה מתייחסת לפעילות הנשים בחברה האזרחית ביישוב ולפוליטיזציה של פעילות זו בשנים 1912 עד 1931 . הנשים הפעילות אז היו בעיקר נשים מהמעמד הבינוני שבאו מארצות הברית, מרוסיה ומגרמניה . התקופה השנייה מתייחסת למיסוד העבודה הס...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב