ברלין בירושלים: בית הספר הראשון לעבודה סוציאלית בפלשתינה־א"י

501ברלין בירושלים : בית הספר הראשון לעבודה סוציאלית בפלשתינה-א"י אלה היו גם מוסדות, דוגמת בתי חולים ומרפאות, בתי תמחוי, בתי מלאכה וגני ילדים, שנתמכו בידי ארגונים ציוניים בגולה או פילנתרופים . 6 מתנדבים, בעיקר נשים יהודיות מן המעמד הבינוני, היו עמוד התווך של פעילותם של ארגונים אלה . עם זאת פעלו בארגונים הללו קומץ עובדות סוציאליות, כולן נשים יהודיות שעלו מארצות הברית ומאירופה . 7 התנהלות זו החלה להשתנות דרמטית ב- ,1931 כאשר הוועד הלאומי, ששימש כרשות המבצעת של אספת הנבחרים של היישוב היהודי בארץ ישראל, הקים 8 והעמיד בראשה את הנרייטה סאלד . קודם את המחלקה לעבודה סוציאלית, לכן עמדה סאלד בראש הדסה, אחד מהארגונים הציוניים הגדולים בארצות הברית, והייתה מעורבת מאוד בפעולות הארגון בירושלים . 9 אף שלא הייתה לסאלד הכשרה רשמית בעבודה סוציאלית, היא הייתה מחויבת לא רק להנחת התשתית של שירותי הרווחה של המדינה שבדרך, אלא גם להכשרת סגל של עובדות סוציאליות מקצועיות שיספקו שירותים אלה ויאיישו את המשרדים on Social Work in Palestine in the 1920 ’s’, Journal of Social Work and Policy in Israel , 2 ( 1989 ) , pp...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב