עובדות סוציאליות ביישוב העברי בתקופת המנדט: חשיפת מקומן של נשים ומסורות נשכחות בתולדות המקצוע

62 לא צדקה אלא צדק 2005 ) , פסיכואנליזה ( רולניק 2007 ; ליברמן 2016 ) , רפואה ( נידרלנד תשמ"ד ; שחורי- רובין 2014 ) וחינוך ( סמט 2018 ; דרור 2008 ) . גילוי השפעות לא מוכרות במקצוע העבודה הסוציאלית, שנאבק מראשית ימיו להגדרת ייחודו ( 1999 Gibelman ) , עלול לעורר שלל רגשות ( Shaw 2015 b ) . לכן חשובה ההתבוננות הרפלקסיבית שבוחנת כיצד גילוי מעין זה משפיע על זהותו של המקצוע בישראל ודימויו . מאחר שהיעדר מורשת והיסטוריה מוכרת מבטאת מעמדו הרעוע של המקצוע בישראל, מטרתי במאמר היא לחשוף את 'אימהות' המקצוע הראשונות והלא מוכרות, ולהבנות מחדש את הידע הקיים על התפתחות העבודה הסוציאלית בישראל . מטרה נוספת היא הבנת הזיקה של מקצוע העבודה הסוציאלית ביישוב העברי לשורשיו היהודיים-גרמניים, זיקה שלא קיבלה מקום רב בחקר המקצוע עד כה ( רוזנפלד 1979 ; 1993 Konrad ) . לבסוף, מאחר שהעבודה הסוציאלית ביישוב הייתה כרוכה בשאיפות ציוניות-אידיאולוגיות, אבקש לבחון במאמר זה, ולו בקצרה, היבט זה בפועלן של חלוצות המקצוע, ובפרט את הדינמיקה שבין מחויבותן הלאומית לזו הערכית והמקצועית, אשר לא תמיד עלו בקנה אחד . עבודה סוציאלית יה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב