רעיון בתי ההתיישבות (Settlement Houses) וראשית העבודה הסוציאלית בפלשתינה־א"י

38 לא צדקה אלא צדק תפיסת בתי ההתיישבות חלחלה לעבודה הסוציאלית ביישוב היהודי ? והאם היה ניסיון להקים בתי התיישבות הלכה למעשה ? במאמר זה נראה שהייתה מודעות לבתי ההתיישבות בקרב דמויות משפיעות בתחום העבודה הסוציאלית ביישוב היהודי . יתר על כן, נעשו שני ניסיונות לייסד בתי התיישבות בירושלים, האחד בשכונת שמעון הצדיק והשני בשכונת נחלת אחים . לאחר מכן, בתקופה שקדמה לפרוץ מלחמת העולם השנייה, הייתה תכנית להקמת בתי התיישבות ביישובים יהודיים . בחינת פעילותם של בתי ההתיישבות בשנות העשרים והשלושים של המאה ה- 20 תוכל לשפוך אור על יחסי גומלין מורכבים בין שני הזרמים שתוארו לעיל . האם מדובר בשני ערוצי התפתחות שונים זרים ואף מנוגדים זה לזה ? או שמא אפשר לזהות נקודות מפגש בין הזרמים השונים לצד היבטים של שוני ? לשם כך יש לתת את הדעת על התפתחות תנועת בתי ההתיישבות בעולם, ועל מימושו של רעיון זה הלכה למעשה בארץ ישראל . כך אפשר יהיה להבין כיצד השפיעו התפתחויות אלה על עיצוב הרעיון ועל דרכי הקמתם של בתי התיישבות בירושלים ומה עלה בגורלם . 'טוינבי הול' בלונדון, בית ההתיישבות הראשון בתי ההתיישבות החלו עם הקמתו של 'טו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב