מבוא: על ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית בישראל

10 לא צדקה אלא צדק 4 ולהציב, אולי אף לדמיין, את עצמנו בזמן אחר ודרכו להעריך את שלא נבחרו, המציאות המתגבשת . 5 נדמה שפעילות בתוך 'וקום היסטורי' 6 של 'הווה מתמשך', 7 ובמילים אחרות אי-ידיעת העבר והתפתחותו הפתלתלה עד למציאות של ימינו, טומנת בחובה קשיים רבים להבנת הבעיות שעל סדר יומנו הפוליטי והמקצועי, ובעיקר למציאת פתרונות אפקטיביים . ידיעת ההיסטוריה וחקירתה מאפשרים להבין טוב יותר לא רק את המציאות הקיימת אלא גם את עצמנו, קרי את זהותנו האישית והחברתית, ובמקרה שלנו — את זהותנו המקצועית . כפי ששמה הלועזי מרמז, היסטוריה היא במובנים רבים 8 ועל כן כדי שתהיה היסטוריה מישהו חייב לגלות אותה, לבנות אותה, סיפור, לחקור אותה ולספר אותה . 9 כמו חשיבותו של הנרטיב האישי המַבנה את זהותו 11 10 וכמו הנרטיב הלאומי המַבנה את זהותנו הלאומית,של כל אחת ואחד מאתנו, כך גם הכרה, חשיפה וסיפור תולדותיו של מקצוע העבודה הסוציאלית הם מרכיב 12 בהיעדר מרכזי בבניית הזהות המקצועית של עובדות ועובדים סוציאליים . סיפור כזה, המחבר את העבודה הנוכחית לעברה, הזהות המקצועית של העבודה 4 Michael Reisch and Janice Andrews, The Road Not...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב