תוכן העניינים

6 על דעת המקום עבודה סוציאלית וצדק חברתי מימי אייזנשטדט עבודה סוציאלית ודימויים של עוני וג'וני גל ושל עניים בתקופת היישוב 293 רוני הולר בין האישי לחברתי : עבודה סוציאלית ואנשים עם מוגבלויות בעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל 309 שמוליק שיינטוך מתגוללים ברחובות : חסרי בית והעבודה הסוציאלית 337 רוני קאופמן פנתרים בממסד : מעורבות עובדים סוציאליים מעיריית ירושלים במאבקים ציבוריים ובתנועות מחאה חברתית, 1965 - 1985 366 אברהם דורון עבודה סוציאלית בישראל : אורות וצללים 394 מפתח 409 תקציר באנגלית vii  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב