שווה לך

מחבר רב- המכר "לא רציונלי ולא במקרה" דן אריאלי ה ה י ג י ו ן ה ס מ ו י ש ע ו מ ד ב ב סי ס המ וטיבצ יה של נו ש ו ו ה ל ךש ו ו ה ל ך ידיעות אחרונות • ספרי חמד שווה לך ההיגיון הסמוי שעומד בבסיס המוטיבציה שלנו דן אריאלי  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)