מנחם-אב, משיח עכשיו?

תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול 315 של המשיח שיגאל את העולם, והאמינו שבמעשיהם שלהם יוכלו לקרב את הגעתו . האמונה במשיח מרכזית גם בנצרות, אלא שבשונה מהתפישה היהודית, שלפיה המשיח טרם הגיע, הנוצרים מאמינים שמשיחם כבר בא בעבר, ואף עתיד לחזור באחרית הימים . הייחול לעתיד הגאולי הצפוי לבוא היה לאורך הדורות כוח מניע ומגייס לאמונה שגם מה שמקולקל יוכל לתקון . אמונה זו קשורה עמוקות לתודעה שתפקידנו עלֵי אדמות הוא, כלשונה של תפילת "עלינו לשבח", "לְתַקֵּן עוֹלָם בְּמַלְכוּת שַׁדַּי", כלומר לפעול במעשים כדי לקרב את הגאולה . אולי דבר זה יש בו כדי להסביר מדוע יהודים רבים כל כך פעילים בתנועות מתקנות של צדק חברתי ובמאבקים לתיקון העולם ( ועל כך בהמשך ) . בבסיסהּשל התקווה לעולם מתוקן וצודק ניצבת האמונה שהטוב ייתכן, שבכוחנו לעשות שינוי ואסור לנו להתמהמה מלהתאמץ להביא אותו . "אל תגידו 'יום יבוא'", מזהיר אותנו יעקב רוטבליט ב"שיר לשלום" : "הביאו את היום" ! יש במילים אלה שאיפה לטוב ומחויבות לטוב, ואמונה שיש לנו תפקיד בעולם וידיעה שיש בכוחנו להביא לשינוי בעולמנו באמצעותם . הבנה זו גם מס...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)