תחי המחאה!

בזמן > דליה מרקס 292 אם האל היה המוחה הראשון, אזי אברהם אבינו היה המוחה האנושי הראשון . לפי ספר היובלים, אברהם הכיר בגדולתו של האל האחד בורא עולם בערב ראש השנה והתפלל אליו . תשובתו של האל הייתה הציווי האדיר : "לֶךְ- לְךָמֵאַרְצְךָוּמִמּוֹלַדְתְּךָוּמִבֵּית אָבִיךָאֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ" ( בראשית יב, א ) . מדרש מוכָּר מספר על המחאה של אברהם נגד אביו ונגד התרבות שבה צמח, כאשר שבר את האלילים בחנותו של אביו ( בראשית רבה לח, יג ) . גם פשט המקרא מלמד על חוסר נכונותו של אברהם לקבל את הדברים כפשוטם, כשהוא מתמקח עם אלוהים על הצלת צדיקי העיר סדום, במה שנראה כחוצפה בריאה . כינויו של אברהם, אבינו הקדמון, "העברי" ( בראשית יד, יג ) , נובע מכך שהוא בא מעבר הנהר ( הוא נהר פרת שבמסופוטמיה ) . ואולם רבי יהודה דרש את הכינוי "עברי" כך : "כל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר אחד" ( בראשית רבה מב, ח ) . אברהם "עָבַר", הציב את עצמו במעמד של מתנגד למציאות ולזרימתה האדישה והנינוחה, הוא ביצע מעבר חשוב בחייו . ההתנגדות לנורמה והחשיבה העצמאית מגדירה את אברהם ואף אותנו, צאצאיו . לא להיות מרוצה אף פעם ! להיות יה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)