לבכות לך, תמוז

תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול 289 אחותו של דומוזי, גשתיננה, לא יכלה להתנחם על מותו של אחיה הצעיר והציעה עצמה תחתיו . איננה, אשת דומוזי, הסכימה שגשתנינה תתחלק עם בן זוגה בשאול, כך שדומוזי ישהה שם שישה חודשים בשנה — בזמן היבש והשחון של השנה, ואחותו תיקח את מקומו בארץ המתים תחתיו בששת החודשים הנותרים . עם בואה יצא דומוזי לחופשי . 186 המיתוס הזה הוא סיפור על התחדשות ומוות, על ייאוש ותקווה בחיי עולם ובחיי אדם . הוא קשור במחזור הטבע והחקלאות ונטוע במזרח התיכון, שם הקיץ הוא עונה צחיחה ושחונה . אולם הוא גם מלמד על כוחות בנפש האדם, על מחזורי העליות והמורדות שלהם . עתה נביט בסיפור מורכב זה מזווית אחת שלו, היחסים בין תמוז-דומוזי ובין איננה . בהקשר זה, איננה היא החזקה, הפעילה והיוזמת ואילו דומוזי תלוי בה, ואולי אף שמח להשתחרר מאשתו הדומיננטית, כשזו נלכדה בשאול . העסקה שלפיה מחליפה גשתיננה את דומוזי אחיה בשאול, הופכת את דומוזי לנוכח בעולם במשך שישה חודשים בשנה בלבד . הטבע חי, אם כן, מחצית מהשנה בלבד, וכך גם יחסי הנישואין בין השניים . הדבר מקהה אולי את הפער בין החיים ובי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)