על החשיבות שבהפסקה

תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול 283 פרידריך הגדול, אבי החופש הגדול חופשת הקיץ של התלמידים במקורהּלא נועדה למנוחה ולמילוי מצברים, אלא כדי לאפשר לילדים לעזור בעבודות החקלאות ובמשק הבית דווקא . שיקול נוסף היה למנוע מהילדים את הלימוד בכיתות לוהטות בחום הקיץ . המלך הפרוסי פרידריך הגדול ( 1712 – 1786 ) , שנודע גם במדיניוּת החברתית המתקדמת שלו לזמנו, היה הראשון שיצר מערכת חינוך יסודית כללית, והוא כנראה גם יזם את פגרת הקיץ . התלמידים שעזבו את ספסל לימודיהם יצאו לעזור להורים בעבודות הקציר וזקקו הרבה ידיים עובדות . גם בראשית החינוך של היישוב היהודי בארץ נועדה החופשה 182 שאלת "החופשה הגדולה" נידונה בהסתדרות לאותה מטרה . המורים בגדרה בשנת 1904 . על הצורך בחופשה הייתה הסכמה אבל לא על מועדהּ . מושבות הגליל שהסתמכו על גידולי פלחה, נזקקו לעזרת הילדים בעבודות הקציר בקיץ . במושבות יהודה, לעומת זאת, העדיפו שהחופשה "תיפול" על חגי תשרי . רק בשנת 1920 הוחלט על תאריך אחיד לחופשת הקיץ . וכיום, אף על פי שרוב הילדים אינם מתגייסים לעזור במשק המשפחתי ובכל שנה יש הקוראים לקצרוֹ, אף על פי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)