רות והצטרפות ליהדות

בזמן > דליה מרקס 262 לא אחר מאשר רבי ברכיה, תלמידו המובהק של רבי חלבו . הלה מגיע למסקנה הפוכה כשהוא דורש את אותו הפסוק שדורש מורהו . בעיניו יש ברכה ב"סיפוח" של הגרים, וצאצאיהם יזכו להשתלב במעמד הכוהנים בבית המקדש ( שמות רבה יט, ד ) . הגרסה הישראלית הנוקשה כמה מצער אם כן שרבים מן הדיינים העוסקים בגיור הרשמי במדינת ישראל נוקטים בקו מחמיר ונוקשה עד מאוד . במהלך שנות קיומה של מדינת ישראל נשמעו צלילים צורמים באשר ליחס למתגיירים . צלילים אלה הפכו מטרידים במיוחד מאז העלייה הגדולה ממדינות חבר העמים בשנות התשעים . במדינת ישראל חיים כיום יותר מארבע-מאות אלף בני אדם חסרי הגדרה דתית . רבים מהם הם מזֶּרע ישראל, גם אם אינם יהודים מבחינה הלכתית . כולם הגיעו לארץ בכוח חוק השבוּת, אבל המדינה שהביאה אותם אינה מצליחה לדאוג למעמדם הדתי . כיום, בכל שנה רק כמה אלפים מחסרי המעמד הדתי זוכים להתגייר במסגרות הקיימות, ובכלל זה בצה"ל . בקצב הזה, נזדקק לכמאה שנה כדי לגייר את כל הזקוקים לגיור . אמנם אין להכליל וקרוב לוודאי שרוב הדיינים עושים מלאכתם באמונה על פי דרכם, אולם במסגרת תפקידי כרבָּה, נתקלתי באנשים רבים למ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)