"דבש וחלב תחת לשונך" - מזון לגוף ולנשמה

תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול 259 הקלסית לכך היא הציווי : "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" המופיע שלוש פעמים בתורה . איסור זה המדבר על מקרה מסוים והמנוסח בלשון מאד ממוקדת, הובן בדיעבד כאיסור על ערבוב של בשר וחלב, איסור שהביא להפרדת כלים ולדיונים על הזמן הדרוש להפריד בין אכילת בשר לחלב וכו' . בדורנו מחמירים ומקצינים חוקי הכשרוּת והגבלותיהם ( עתה נוכל למצוא אפילו רעל כשר ) . החמרוֹת למיניהן זוכות לשבחים בפי רבים, לעתים נראה שכל המחמיר ידו על העליונה, ואילו הבאים להקל זוכים לבוז . הֶכשרים המכונים "מפוארים" מפרידים בין ידידים וקרובים שאינם יכולים עוד לסעוד אלה אצל אלה, לא בגלל שאלות של כשרוּת, אלא בגלל שאלות של הֶכשרים . סמלית היא העובדה שגודלם של סמלי הכשרות על מוצרי מזון הוכפל בשנים האחרונות . משמעותו המקורית של המונח כָּשֵׁר היא מה שהוא ראוי או נאות . אם נבדוק סביבנו, עולה החשש שרבים מן העוסקים בשאלות של כשרוּת שכחו מה טיבו האמיתי של עיסוקם . בהשוואה לענייני הכשרֵי הכשרוּת שרק הולכים ומתרחבים, העיסוק בכשרות עצמה הופך לטכני, ריק וחסר מהות פנימית . כאשר ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)