תפילת החודש — על הנסים ליום העצמאות

241 תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול 241 בידינו, הרי במקרה של יום העצמאות נדרש היה מן הסתם לחבר נוסח חדש לגמרי . וכאן עמדה בפני יוצרי הטקסט שאלה מעניינת, האם הקמת המדינה היא נס, ואם כן, מהי מהות הַנס וכיצד יש לבטא אותה בתפילה ? לא הכול מסכימים שיש לומר את תפילת "על הנִּסים" ביום העצמאות, ובעצם ברוב בתי הכנסת אין אומרים אותה . ובכל זאת, עשרות תפילות שכאלה התחברו בעשורים האחרונים, בקרב חוגים מגוונים, בציונות הדתית, בתנועה המסורתית, בתנועה הרפורמית ובקרב היהודים המתפללים לפי מִנהגים שונים . נוסחים אלה מעניינים במיוחד, מפני שכל אחד מהם משקף את ההבנה של כותביו למשמעות של ריבונות יהודית וקיום מדינת ישראל . בכולם יש הודאה על נס הקמת המדינה אבל כל אחד מהם משקף אמונות ודעות, טמפרמנט דתי ותפישת עולם ייחודיים . הנה לפניכם, אחד החדשים שבנוסחי "על הנִּסים" ליום העצמאות . חיבר אותו הפרופ' הרב יהוידע עמיר : על הנסים ועל הפורקן ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאמותינו, לאבותינו ולנו בימים ההם ובזמן הזה על נס תחייתנו ובניין חיינו המחודש במולדתנו, בית חיינו, אחרי אלפי שנות גלות ; ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)