האיכר והיהודי המרחף של שאגאל

226 בזמן > דליה מרקס 226 בחוכמתו, והלה הזמין אותו לבקש ממנו משאלות, ורבן יוחנן אכן ביקש שלוש משאלות . התלמוד מעיר שהוא לא ביקש את הצלת ירושלים, כיוון שפחד שמא תכעיס בקשה זו את הנציב ובסופו של דבר הוא לא יקבל דבר . בין שלוש המשאלות שביקש הייתה "יבנה וחכמיה" . רבן יוחנן הקים ( או, לפי הסיפור התלמודי, ביסס ) מרכז יהודי מחוץ לירושלים . ביבנה הוא הקים בית מדרש, שבדמותו מעוצבים בתי הלימוד היהודיים לאורך הדורות . הוא המיר את הקשר למקדש, על עוצמתו, ניחוחותיו ומראותיו, בפלפול ובדיון . מרכזהּשל היהדות עבר מבית המקדש לבית המדרש . יבנה היא מקום היוולדותו של אתוס "עַם הספר", אתוס שהדגיש את הלימוד על פני האחיזה בקרקע . בספרו, התלמוד והאינטרנט , כותב ג'ונתן רוזן על המעבר הדרמטי מירושלים ליבנה : במובן מסוים, המסע שעבר בן – זכאי בארון המתים היה מעין הוצאה אל הפועל, סמלית, של שינוי הצורה שעברה היהדות כאשר הפכה מדת של התגלמות לדת של חשיבה ושל הספר . היהודים מתו כעם של הגוף, של הארץ, של הפולחן בבית המקדש ושל הקרבת הקורבנות, ובאחד ממעשי התרגום העצומים ביותר בהיסטוריה האנושית הם נולדו מחדש כעם הספר . 142 או...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)