"שעת עִרבוב התחומים" בין יום הזיכרון ליום העצמאות

218 בזמן > דליה מרקס 218 לקביעת זמנה של בין השְּׁמשות יש חשיבות הלכתית בהבחנה בין החול ובין הקודש בערבי שבת, למשל . חודש אייר מזמן לנו שעת בין השְּׁמשות מסוג מיוחד, זו המפרידה בין יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה ובין יום העצמאות . בין שני הימים הללו ניצב קו פרשת מים המבדיל בין עולמות של תכנים ורגשות . אבל למרות העובדה שההבדל בין השניים הוא קיצוני, הם אינם משמשים רק תמונת ראי מהופכת זה לזה, אלא גם מגדירים זה את זה . "ובעת רחמים בין השמשות" ( חיים נחמן ביאליק ) בעבר חשבתי שבחגיגת יום העצמאות מייד לאחר יום הזיכרון יש משהו אכזרי כלפי המשפחות השכּוּלות . גם היום אני חושבת שנגיעתה של רשות בחברתה קשה היא אבל אולי יש בה גם מידה של נחמה . האופי המסתורי והחמקמק של שעת בין השְּׁמשות, שלא ברור אם היא שייכת ליום שעבר או ליום הבא, מאפשר את המעֲבר . הנפש זקוקה לכִברת זמן כדי לעבור את נהר הדי-נור השוצף בין שני הימים הללו . וכדרכם של נהרות, גם זה מפריד בין שתי הגדות ובו בזמן מחבר ביניהן . בחוקי מדינת ישראל נקבע שיום העצמאות מתחיל בשעה 00 : 20 . בבת אחת כמו מתנערת המדינה מאבלהּ, נאנחת, מרימה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)