עשרים טעמים למימונה

194 בזמן > דליה מרקס 194 המסורתית בערבית-יהודית מרוקאית הנאמרת לכל מי שנכנס לבית היא " תִּרְבְּחוּוְתִסְעֲדוּ ", שמשמעה "שתזכו ותצליחו", "שתהיו בני מזל" . מהי המימונה טעמים רבים למימונה . ישנם עשרות הסברים למקורו של החג ולשמו . ריבוי הטעמים למימונה עשוי 120 ללמד על כך שהחגיגה הייתה מוכרת ומושרשת, ואילו טעמיה השונים נוספו בדיעבד . הסברים אחדים נובעים מן השם "מימונה" עצמו, למשל שהחג נקרא על שם ה אמונה , ובכך שישראל שנגאלו בניסן עתידים לזכות בגאולה לעתיד לבוא בניסן, על אף שזו מתמהמהת . המימונה, אם כן, היא ביטוי לתקוות הגאולה ולאמונה שהיא בוא תבוא . הסבר נוסף הוא שהמימונה נקראת על שמו של ר' מימון , אבי הרמב"ם או על שם הרמב"ם עצמו . היה מי שהסביר ששמועת מותו של הרמב"ם הגיעה במוצאי הפסח, ועל כן המימונה היא בבחינת סעודת הבראה לאבלים . היו שטענו שהמימונה, שנחגגת באִסרו חג של פסח, משמשת כ" מלווה מלכה " של החג, מעין חגיגה נוספת והפעם גדושה בחמץ שהיה אסור בפסח, טקס מעבר שמטרתו לסייע בחזרה הדרגתית לשגרה של אחרי החג בד בבד עם הבעת התקווה לזכות לרגל הבא . הסברים אחרים מקשרים בין המימונה ובין חגיגות ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)