אחים, איפה אתם?

186 בזמן > דליה מרקס 186 108 במטרה להימנע מהשתתפות במלחמת האחים בין שתי הממלכות . אלדד טען שמלבד בני שבטו, שבט דן, שוכנים במדינתו גם בני גד , נפתלי ו אשר . הטענה שהייתה קיימת ריבונות יהודית מחוץ לארץ ישראל היא מדהימה בפני עצמה וראויה לדיון נפרד . הוא הופיע בפני מנהיגי קהילת קירואן שבתוניס והביא להם מהלכות השבטים הללו . בין לבין סיפר אלדד לשומעיו הנפעמים על קורותיו המופלאים, עת ספינתו נטרפה והוא נפל בשבי בידי קניבלים : כך היה : יצאתי מעבר לנהרי כוש . נכנסנו אני ויהודי אחד משבט אשר בספינה קטנה [ לסחור ] עם אנשי הספינות, ויהי בחצי הלילה וישב ה' רוח גדול וחזק מאד ונשברה הספינה, וימן ה' ותפשתי לוח אחד, ויהי כראות חברי כזה ויתפוש גם עמי על אותו הלוח והיינו עולים ויורדים בו עד שהשליך אותנו הים אצל אומה אחת ששמה רומרנוס, והם כושיים שחורים בעלי קומה בלא בגד ובלא שמלה עליהם, כי כבהמות נמשלו ואוכלים בני אדם . וכשבאנו לארצם תפשו אותנו, וראו את חברי בריא ושמן ומעונג, ושחטו אותו ויאכלוהו, ויצעק אוי לי שהכרתי לאומה זו שהכושיים יאכלו את בשרי, ויטלו אותי כי חולה הייתי בספינה ושמו אותי בקולר עד שאשמן וא...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)