פורים שני: פורים דווקא כן בא פעמיים בשבוע

תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול 169 לעשות אותו יום לפורים . ונראה לי שאותה סעודה שעושים בשביל הנס היא סעודת מצווה" ( חיי אדם, קנ"ה, מא ) . בהמשך מסביר הרב דנציג מדוע יש לנס שכזה ממד הלכתי ולכן הוא מצריך סעודת מצווה, ולא סתם ארוחה חגיגית . וכדוגמה הוא מספר על מקרה הצלה שחוותה משפחתו שלו : וכן אנו עושים על הנס שנעשה לנו שבשנת תקס"ד, או לאור ט"ו כסליו, שהיתה הריגה גדולה בחצר שאני דר בו מחמת הבעירה שיצא ללהב מן פולווער [ כנראה אבק שריפה ] ונפלו כמה בתים בחצר וגם בית אחד שלי [ . . . ] והחומה נפלה על בתי ויטקה עד שהיה כפשע בינה לבין המות וכן אשתי נתפצעה בפניה [ . . . ] ומכל בני ביתי כולם וממני אין אחד שלא יצא מהם על כל פנים איזה טיפות דם . והשם יתברך ברחמיו ובחסדיו חשב לנו הדם כקרבן לכפר והצילנו ונשארנו כולנו בחיים אף שהיה לי הזק גדול, כמה מאות אדומים [ סוג של מטבע ] החליף השם יתברך בחסדיו דמים לדמים . 101 הרב דנציג מתאר הצלה משריפה שנבעה, ככל הנראה, מפיצוץ של אבק שריפה . איש לא נפגע, וה"אדומים", מטבעות ( שצבעם כצבע דם ) נשפכו במקום הדם כדי לכסות על הנזק . כדי לציי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)