שבת שירה

תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול 139 בחודש שבט קוראים בבתי הכנסת את פרשת "בשלח", השבת שבה קוראים את הפרשה נקראת "שבת שירה" . שמה ניתן לה משתי שירות גדולות שנקראות בה . הראשונה היא שירת הים . מכל אירועי הפרשה המפעימים, דווקא שירת הים העניקה את השם לשבת מיוחדת זו . מדרש מעניין מסביר את הייחוד של שירת הים, שירת ההלל שנאמרה אחרי הצלתם של בני ישראל מצבא פרעה הדולק אחריהם : מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצינו [ = מצאנו ] אדם שאמר שירה להקב"ה אלא ישראל . ברא אדם הראשון, ולא אמר שירה . הציל אברהם מכבשן האש ומן המלכים, ולא אמר שירה . וכן יצחק מן המאכלת, ולא אמר שירה . וכן יעקב מן המלאך ומן עשו ומן אנשי שכם, ולא אמר שירה . כיון [ = כאשר ] שבאו ישראל לים ונקרע להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר : "אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל" . ( שמות רבה בשלח, כג ) לפי המדרש הזה בני ישראל היו הראשונים שאמרו שירה לפני האל . לא אדם הראשון ואף לא שלושת האבות או ארבע האמהות שרו לבוראם כשניצלו מסכנות קשות . היו אלה בני ישראל, העבדים שיצאו ל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)