פִּתחו את השער, פִּתחוהו רחב

בזמן > דליה מרקס 88 אל חודש החורף שלנו, חודש כסלו, מתנקזות אם כן תקוות רבות, תקוות הגאולה, שהשתקפו בבניין בית המקדש בעבר, בראשית בניינו ואף בחנוכתו לאחר שנטמא מזה, ושאיפות לחיים יהודיים עצמאיים, וקביעתה של ירושלים כבירתה של מדינת ישראל המודרנית, סמל של שיבת העם לארצו, של ריבונות יהודית ושל מחויבות לחיים של שלום ושלמות מזה . מִקדש בתודעה כמו חורבן בית המקדש הראשון, גם חורבן המקדש השני היה חוויה מזעזעת ומטלטלת ליהודי התקופה . אולם בעקבותיו ראה עם ישראל פרץ אדיר של יצירה וחיוּת . חז"ל הובילו מהפכה דתית אדירה, וזו שינתה לעד את פני היהדות ואף השפיעה על התרבות המערבית כולה . הייתה זו מהפכה דמוקרטית . מעתה איננו זקוקים לכוהנים שינהלו בעבורנו את הפולחן אלא כל יהודי ( וכיום, רבים מאמינים, שגם כל יהודִיָּה ) יכול לעמוד בתפילה ולשמש כשליח הציבור . בכל פעם שאנחנו מבקשים קדושה בחיינו – בבית הכנסת, בבית, במקום העבודה, ברחובה של עיר – אנחנו עולים לרגל למקדש . ואם בעבר העלייה לרגל הייתה כרוכה במסע ממושך, יקר ואף מסוכן, היום הכול יכולים לעלות לרגל באופן סמלי, בכל עת . חורבן בית המקדש זימן אם כן צמיחה י...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)