כסלו: להיות הכי בבית בעולם

תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול 85 תהליך ההלוואה והפירעון בין היום ובין הלילה מתנהל בנחת מתוך סדר מופתי והסכמה . חודש כסלו, החותם את "תקופת תשרי", שבה הלילה "לוֹוה" מן היום, מוביל אותנו אל היום הקצר ביותר בשנה – מכאן יתחיל הלילה לפרוע ליום את חובו והיום יתארך . הבנקאות השמימית מתקיימת אולי בהרמוניה ובשלווה, אבל בחיי בני האנוש, התקצרות הימים והתארכות הלילה עוררו במהלך הדורות אי-נחת ואף חרדה שמא העולם חוזר בהדרגה לתוהו ושמא הבריאה נפרמת לאיטה . הדבר היה נכון בוודאי בַּעת העתיקה, שבה התקצרות הימים והחושך היו מוחשיים יותר מאשר בימינו, שבהם יש בידינו להקיף עצמנו באור חשמל ובאינספור הסחות דעת . אבל גם בזמן זה, עתיר הנחמות האלקטרוניות, הימים האלה עם הענן ועם הרוח המייבב מעוררים לעתים מחשבות נוגות ושאלות קיומיות . החג של כולם לכל חגי ישראל רבדים רבים ומשמעויות מגוונות . בחנוכה בולט הדבר במיוחד : בספרי החשמונאים הודגשה הגבורה הצבאית של המקבים . החכמים נרתעו מהדגשת הניצחון בכוח הזרוע . הם הציבו במרכז את נס פך השמן, כלומר את ההתערבות האלוהית למען העם ( בבלי שבת כא, ע"ב ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)