הסיגְד - חגה של קהילת ביתא ישראל

תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול 73 בירכו את הקהל, על שקיבל על עצמו את הברית, ואיחלו לכולם שיזכו להגיע לירושלים . אחר הצהריים הייתה האווירה משתנה מן הקצה אל הקצה, ואת כובד הראש, הצום ואווירת חשבון הנפש החליפה שמחה של היטהרות ורווחה, כאשר החוגגים ירדו במורד ההר בשירים ובריקודים לסעודה גדולה . חידוש ברית, אבל על תנאי בתנ"ך אנו קוראים על בריתות רבות שנכרתו בין בני אדם ( למשל, הברית שכרת אברהם עם אבימלך, בבראשית כ ) , וכמובן בריתות בין האל ובין עם ישראל ( כמו הברית בין הבתרים בבראשית טו ) . המשותף לכולן שהן חד-פעמיות ונצחיות . גם כשישראל חוטאים ומפרים את בריתם, הם עשויים להיענש אבל הברית נותרת בעינה . אמונת קהילת ביתא ישראל "משקפת גישה שונה ומחמירה בנושא הברית, 46 שלפיה הברית בין ה' לעמו אינה קבועה ועומדת לעד, אלא היא תלויה במעשיו של כל אדם ואדם" . הרעיון שהברית היא "על תנאי" מתבטא למשל בכך שאנשים שעזבו את הכפר ונחשדו כמי שעזבו את המסורת, נדרשו לעבור תהליך של גיור . ועל כן היה צורך בחידוש עונתי של הברית ושל ההתחיבות אליה . בבסיסו של הסיגד עומד אירוע חידוש הברית, ז...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)