מה נזכור ביום הזיכרון ליצחק רבין?

תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול 65 שולט בעניינים ! אפשר לגלות סובלנות למנהגים שונים של חג, אולם התאריך שלו הוא תעודת הזהות שלו ועליו להיות מוסכם . שנתיים לאחר הרצח קבעה הכנסת את י"ב במרחשוון כיום הזיכרון הרשמי לרצח יצחק רבין, אך בקרב הציבור נתקבע יותר התאריך הלועזי של הרצח, ארבעה בנובמבר . מתי, אם כן, יש לציין את רצח רבין ? המקרה של יום הזיכרון לרבין אינו אלא דוגמה לכך שאנו, יהודים-ישראלים, חיים במעֵין סכיזופרניה תאריכית ופועלים לפי שני לוחות שנה, העברי והלועזי . החגים היהודיים מצוינים בתאריכם העברי, פגישות ואירועים מקצועיים – לפי הלועזי . אולם כיצד יש לציין ימים אחרים ( למשל, ימי הולדת ולהבדיל – ימי שנה לנפטרים ) ? כיצד פועמים ימינו ? שאלת מועד יום הזיכרון לרבין היא דוגמה אופיינית למתח שבין קביעה ממסדית "מלמעלה", כלומר התאריך העברי, ובין רצון "מלמטה", משמע – נוכחות התאריך הלועזי המייצג בעבור רבים את החוויה של העם . המתח בין מה שראוי ובין מה שנצרב בזיכרון הקולקטיבי . מה נזכור ביום הזיכרון לרבין ? גם התכנים של יום הזיכרון ליצחק רבין שנויים במחלוקת . רבין היה א...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)