לחיי השִּׁגרה הברוכה!

62 בזמן > דליה מרקס בזמן > דליה מרקס 62 הדאגה לעולי הרגל משקפת גם את הצורך באיזון בין ציבורים שונים, בין הצרכים של יהודי התפוצות הבאים בחלקם ממקוות משופעים במים, ובוודאי אינם זקוקים לגשמי ארץ ישראל, ובין הצורך של שוכני הארץ . אכן, חיי השִּׁגרה דורשים פשרות והתחשבות בצרכים מורכבים . מן העבר השני, בפרשת נח – פרשת השבוע הראשונה בחודש מרחשוון – אנו קוראים על המבול : "וַיְהִי הַמַּבּוּל אַרְבָּעִים יוֹם עַל הָאָרֶץ וַיִּרְבּוּהַמַּיִם" ( בראשית ז, יז ) . המבול איים לשטוף את העולם ולהחזירו למצב של תוהו ובוהו . אחרי המבול באה הבטחת האלוהים להנהגה מסודרת של העולם ( בראשית ח, כב ) ולכך שלא יוסיף לקלל עוד את האדמה . בצד החרדה מההעדר הממית נמצא, אם כן, את הפחד מפני הגזמה והצפה . ובין שניהם נמצא את הכמיהה לאיזון ולזרימה רוגעת בנהר החיים . ב . הן קודש, הן תחילתו של חורבן בא' במרחשוון הסתיימה, לפי המסורת, בנייתו של בית המקדש הראשון , מקדש שלמה ( מל"א ו, לח ) , וזו צוינה בטקס רב רושם והדר . מן הצד השני של היחס לקדושה ולמקומות קדושים, אנו מציינים בט"ז במרחשוון, מעט אחרי מילואה של הלבנה, את התאריך העבר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)