אין שמחה כשמחת התורה

38 בזמן > דליה מרקס ביום הזה מבית הכנסת מותשת לחלוטין, לא רק משום אורכה של התפילה אלא גם משום מצב הרוח התפילתי המשתנה בה בקיצוניות כה עזה . השמיני : הטבע שמעל הטבע שמחת תורה הנחגגת בישראל בשמיני עצרת, חותמת את חג הסוכות . חג הסוכות נחגג שבעת ימים וזהו חג של יציאה אל הטבע, חזרה אל ההיולי, הקוסמי . התורה מורה להקריב בו שבעים פרים, המייצגים את שבעים האומות . כלומר החיבור לטבע הוא גם חיבור לַכְּלל-אנושי, למה שקדם להפרדה לעמים וללאומים . שמיני עצרת עשוי מאָריג אחר לגמרי – זהו חג הסובב כולו סביב תורת ישראל, הטקסט המכונן והאינטימי של העם היהודי . שמחת תורה היא חזרה מן האוניברסלי אל מה שמיוחד לעם ישראל . המספר שמונה משמש בתרבותנו לציין את הטבע שמעבר לטבע . דוגמה מובהקת לכך היא ברית המילה . אחרי שבעת ימי חייו הראשונים של התינוק הזכר, המסמלים את שלמות הבריאה, מגיע היום השמיני, שבו נערך הטקס המסמל את הבריאה של התינוק כיהודי, הבריאה שמעבר לבריאה . וכך גם שמיני עצרת – אם שבעת ימי הסוכות מסמלים את הטבע, שמיני עצרת ובו שמחת התורה מציב את עצמו בהֵמשכם כיום המציין את הטבע היהודי המיוחד, הטבע אוהב הלימו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)