מה בין "כל נדרי" ובין קערות השבעה בבליות

29 תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול כל נדרי בקערה בניגוד למקובל, "כל נדרי", אותו טקסט מרטיט לבבות הנאמר לנוכח ארון הקודש הפתוח ממש לפני כניסת יום הכיפורים, אינו תפילה . זהו נוסח משפטי, יבשושי משהו, המשמש לביטול הנדרים שנדרנו ( או שנידור בעתיד ) הכוונה כמובן לנדרים אישיים, שלנו מול בורא עולם, ולא לחוזים משפטיים, מסחריים או אחרים, שערכנו עם אנשים אחרים . מלבד המשמעות ההלכתית של "כל נדרי", יש לו משמעות נפשית חשובה – הוא עוזר להיפרד מהתחייבויות שגויות שקיבלנו על עצמנו, להתגבר על הכרעות מוטעות, ולהכיר בכך שגם אם קילקלנו אנחנו יכולים לתקן . חוקרים שמו לב למקבילות מרתקות בין טקסטים שעל כמה קערות השבעה ובין "כל נדרי", הן מצד אוצר המילים והן מצד הסגנון . למשל : אפיכין כל נידרי ולוטתא ואשלמתא וחרשי ולוטתא וחרשי ושיקופתא בישתא דישרין אנשי דנן . תרגום : הפוכים כל הנדרים והקללות והשבועות והקסמים והקללות והכישופים והמכות הרעות הקיימים באנשים האלה . "כל נדרי" ידוע רק מן המאה התשיעית לספירה ואילך, ואילו קערות ההשבעה מתוארכות מאות רבות של שנים לפני כן . בכמה קערות רואים שרשראו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)