ראשית דבר

בזמן > דליה מרקס 6 לכל חודש מחודשי השנה אופי משלו, טעמים וניחוחות ייחודיים, השתדלתי להביאם אל בין דפי ספרי . כל פרק מוקדש להעמקה ולעיון באחד מתריסר החודשים, והמבנה של כולם קבוע : כוונה, מבוא, שירת החודש, עיונים, תפילת החודש . כוונה לחודש, בבחינת ייחול שאני מייחדת לכל חודש ; בשערי החודש הוא מבוא קצר, ובו פירוט העיונים שיבואו בפרק ; שירת החודש , בכל פרק בחרתי שיר או פיוט שנושאיהם קשורים באירועי החודש או מזכירים אותם ; עיונים על תכנים שכל חודש מְזַמֵּן ; ובסוף כל פרק מותאמת תפילת החודש , תפילה הנאמרת במהלך החודש או המאירה אור מסוים הקשור בו . בצד הטקסט פתחתי חלונות ובהם מדרשים, פיוטים, הרהורים ותוספות . ידידים וידידות שקראו את טיוטות פרקי הספר העירו לי שיש בו סגנונות שונים, ושבעיונים שונים אני דוברת בקולות שונים . שמחתי בהערות אלה . הריבוי הוא חלק יסודי מהמסר של הספר, אני אוהבת את ריבוי-האנפין ומאמינה בכוחו . נושאים שונים זימנו קולות שונים והתייחסויות מגוונות . לעתים הקול הדובר בספר הוא אישי ולעתים אקדמי, לעתים המבט הוא היסטורי ולעתים תרבותי ודתי . חשוב היה לי לאתגר את הניגוד שבין מה שמכו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)