מקורות

150 | כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים : המדריך בירנבוים, מנוחה ( 1997 ) . חלופות בהערכת הישגים . תל אביב : רמות . בירנבוים, מנוחה ( 2007 ) . הערכה לשם למידה . הד החינוך, יוני, 40 – 47 . בלום, אלאן ( 1989 ) . דלדולה של הרוח באמריקה ( בת-שבע שפירא, מתרגמת ) . תל אביב : עם עובד . בלקמור, סוזן ( 2009 ) . מכונת הממים ( עמוס כרמל, מתרגם ) . אור יהודה : דביר . בר-לב, אלחנן ( 2007 ) . אקלים בית הספר : מציאות וחזון . באר שבע : המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי . בר-לב, אלחנן ( 2008 ) . חידה ושמה אקלים בית ספר . בית יציב, מאמר פנימי . גור-זאב, אילן ( 2004 ) . לקראת חינוך לגלותיות : רב-תרבותיות, פוסט-קולוניאליזם וחינוך-שכנגד בעידן הפוסט-מודרני . תל אביב : רסלינג . גורדון, דוד ( 2006 ) . מטפורת המוצר ומטפורת השיחה : על סטנדרטים וסטנדרטיזציה . בתוך דן ענבר ( עורך ) , לקראת מהפכה חינוכית ? ירושלים ותל אביב : מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד . גורדון, דוד, כץ, מיכל, אבישר, מנחם ואקרמן, וולטר ( 1992 ) . ימי בית-ספר : פורטרטים של שמונה בתי-ספר על-יסודיים בישראל . באר שבע : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב . גורי-ר...  אל הספר
ספרית פועלים