לסיכום המדריך

כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים : המדריך | 145 עם בחירת האמצעים להשגתן" ( 132 : 1916 , Dewey ) . המדריך מבקש אפוא להנחות את יזמי החינוך, וגם את קובעי המדיניות במשרד החינוך, להגדיר מטרות חינוך, לבסס אותן ולגזור מהן את אמצעי החינוך . חשיבה תבונית כזאת, חשיבה חינוכית-תכנונית, עשויה להמציא לנו סביבות חינוכית חכמות בעלות השפעה חינוכית טובה . • • • אילו צעדים עשינו בעזרת המדריך שלנו ? התחלנו בצעד 1 — "בחירה טרגית" של סיפור-על ומטרת-על . נאלצנו לבחור בין סיפורי-על ומטרות-על — כלים או ערכים או יחידים ( לא ממש רצינו לבחור, ואולי עד רגע זה ממש לא כולנו משוכנעים שחובה לבחור . אולי בכל זאת אפשר ליהנות משלושת העולמות . . . ) ולסמן את גבולות המגרש החינוכי שלנו . מכאן ואילך התחלנו לשחק על מגרש אחיד — מגרש כלים או מגרש ערכים או מגרש יחידים . את עיקר המשחק שיחקנו בצעד 2 — המצאנו את הסיפור ואת המטרה המיוחדים שלנו — גרסה ייחודית לסיפור-העל ולמטרת-העל שבחרנו בצעד 1 . עבדנו קשה בצעד 2 . התארגנו ב"קהילת תכנון", שאלנו שאלה פורייה, התחלקנו לקבוצות מחקר ועשינו ביצוע מסכם : הגדרנו את המטרה שלנו ותמכנו אותה...  אל הספר
ספרית פועלים