ג שיטת הערכה

כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים : המדריך | 87 4 ג • • • ההערכה הבית ספרית — מבחנים, ציונים, תעודות — היא אפוא משוב שמוּסד ואיבד תוך כדי כך את תכליתו המקורית או החינוכית — להגיב על למידה של תלמיד בזמן אמת כדי לסייע לו להשיג את יעדי הלמידה . לאחר שהתמסד, המשוב הפך מהערכה מעצבת להערכה מסכמת, ובמקום לסייע לתלמידים להתמודד עם יעדי הלמידה, הוא מדרג, ממיין ומתייג אותם לצורך דיווח ל"בעלי אינטרסים זרים" ( צבא, מוסדות השכלה גבוהה, מקומות עבודה ) שאין להם עניין בשיפור הלמידה של התלמידים בבית הספר אלא במיון התלמידים עבורם . ולמי ששכח את הבחנת היסוד של תחום ההערכה : המונח הערכה מעצבת ( formative assessment ) מתייחס להערכה שמטרתה העיקרית היא איתור צרכים לימודיים ספציפיים על מנת לתת להם מענה בהמשך ההוראה . מטרתה של הערכה מסכמת ( summative assessment ) , לעומת זאת, היא קבלת הערכה כללית של רמת הישגיו של התלמיד בסיום יחידת לימוד או בסיום הסמסטר / שנת לימודים לצורך מתן ציונים בתעודה או לצורך מתן דין וחשבון ( accountability ) ( בירנבוים, 1997 : 34 ) . הערכה מעצבת פועלת כמו תוכנת ניווט ( ווייז, לדוגמה...  אל הספר
ספרית פועלים