ב דפוס הוראה

כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים : המדריך | 79 4 ב של רעיונות גדולים בהוראה ישירה ; הבנות אינן עוברות מראש לראש ; התלמיד צריך לבנות אותן בתודעתו שלו, כלומר ליצור זיקות תבוניות בין תופעות ובין מושגים . רעיונות גדולים ( דיוויד פרקינס קורא להם "הבנות גדולות" ; פרקינס, 2016 ; 2014 Perkins, ) הם רעיונות עתירי מובן — הם מסבירים תופעות ומושגים רבים ; עתירי ערך — הם משפיעים על עמדות ורגישויות מוסריות ; עתירי תחומיות — מרכזיים בתחום הדעת הנלמד ; עתירי מוטיבציה — בעלי פוטנציאל מוטיבציוני ( הם מערערים ומהדהדים — מטלטלים אמונות ומשקפים אמונות ) ; עתירי נוכחות — רלוונטיים למקרים ואירועים רבים בחיים ; עתירי עשייה — משפיעים לטובה על פעולות והתנהגויות ( הרפז, בדפוס ז ) . דפוס ההוראה המתרבת מארגן אפוא את התכנים ברעיונות גדולים ומלמד אותם לשם הבנה . בשנים האחרונות פותחו מודלים אחדים של הוראה לשם הבנה . הם מציעים הגדרה ביצועית של הבנה — הבנה כסדרה של ביצועי הבנה ( ראו בהמשך ) — והנחיות להכנת שיעור, ניהול שיעור והערכה של תוצרי השיעור . כדאי להבין את המודלים האלה וליישם אותם ( וויסקי, 2004 ; ויגינס ומק...  אל הספר
ספרית פועלים