צעד 2 המצאת המטרה והסיפור שלנו

כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים : המדריך | 39 2 שאלה פורייה  מהם מטרת החינוך וסיפור החינוך שלנו ? שאלה פורייה משנית  מהו מערך האמיתות והערכים המכונן את התרבות שלנו ? שאלות מחקר אפשריות 1  מהי ליבת התרבות שלנו ? 2  מהם ערכים דמוקרטיים ומהם ערכים יהודיים ; האם הם עולים בקנה אחד ? 3  לאילו ערכים מחנכים תחומי הדעת והיצירה ? 4  כיצד מחנכים לערכים ב"תרבות נזילה" ? 5  כיצד מנחילים ערכים ? ביצוע מסכם  המטרה והסיפור שלנו קהילת תכנון ערכים 40 | כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים : המדריך שאלה פורייה  מהם מטרת החינוך וסיפור החינוך שלנו ? שאלה פורייה משנית  מהו מימוש עצמי ? שאלות מחקר אפשריות 1  מהן הגישות השונות לרעיון המימוש העצמי ? 2  מהם הגבולות של המימוש העצמי ? 3  מה קרה לבתי הספר הפתוחים ? 4  מהו מימוש עצמי בעידן של "מות הסובייקט" ? 5  כיצד מאפשרים מימוש עצמי ? ביצוע מסכם  המטרה והסיפור שלנו קהילת תכנון יחידים כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים : המדריך | 41 2 המחקר של קהילת התכנון צריך להיות מתוקתק ותכליתי אך מעמיק ככל האפשר, אף שהמתכננים פועלים בדרך כלל בתנאי לחץ ...  אל הספר
ספרית פועלים