"שני בתים לחלום" — הרעלה בחינוך המשותף בתנועה הקיבוצית

ילדות של נסיכה | 155 רק הייתה לי מטפלת טובה ( שהייתה מטפלת בי לשביעות רצונם, 103 ד . ב ) במקום מטפלת רעה, היו משאירים אותי שם . 104 העוסק ביחסי שני בתים לחלום הוא שם ספרה של רבקה לבקוביץ אִמהות וילדות בקיבוץ, לאורך שלושה דורות . בפרק הסיכום האישי, היא מציינת בין השאר : דרך המפגש הטיפולי עם הזיכרון האישי אולי כיוונתי גם לנגיעה בזיכרון הקולקטיבי, בידיעה שאין זיכרון אחיד לכל בני הקיבוץ ואין חוויות זהות לכל ההורים בקיבוץ . כמו בנוגע לכל תופעה אנושית, כך גם בנוגע לגדילה בקיבוץ ; הזיכרונות, החוויות והפירוש הסובייקטיבי 105 מגוונים ושונים . . . בעודי עוסקת באיסוף ומיון שפע הדוגמאות, הסיפורים והמקורות לצורך כתיבת הספר נוכחתי שבוגרי התנועה הקיבוצית כתבו אולי יותר מכל קבוצה ייחודית אחרת על חוויות ילדותם מתקופת הלינה המשותפת . בכל הכתובים שקראתי חזר הניסיון לשחזר, להבין ולפצח את תופעת הלינה מחוץ לבית ההורים, השלכותיה ונזקיה . מתוך כך ניתן היה גם להבחין בהבדל, מבחינת הזיכרונות והחוויות, בין אלה שהוריהם תמכו בהם לבין אלה שהוריהם היו הורים מרעילים, לעתים בחסות השיטה . משום כך דוגמאות רבות המובאות בפר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד