זיכרונות ילדות ראשונים

90 | דנית בר להותיר את הילד במצב של בלבול וסתירה פנימית בין הידיעה שמשהו קרה, לבין היעדר פרטים מספקים ומבהירים ביחס לעברו . טראומות מהילדות המוקדמת נצרבות באישיותו של הילד הרך בעָצמה והופכות 55 ילד שאיבד הורה בינקותו נושא צער המלווה אותו גם לחלק מזהותו . אם ההורה הנותר נישא מחדש והוא זכה לחיי משפחה חדשה מלאים . תינוק שנמסר לאימוץ היה ונותר ילד נטוש, בין אם ירצה או יצליח להתחקות אחר שורשיו הביולוגיים או ימנע מכך . הגירה בינקות אינה מהווה בהכרח משבר עבור ילד שסיכוייו להיקלט בחברה החדשה טובים משל הוריו, אבל החיים במשפחה בה הפכו ההורים בן לילה למהגרים מטביעה, מטבע הדברים, חותם גם בו . כך גם הרעלה הורית , שמאפיינת את היחסים בין הורים וילדים מינקות ונמשכת לאורך החיים . הרעלה, או נטישה רגשית, בדומה לאירועי ונסיבות חיים מכוננים אחרים, נצרבת הן בזיכרון המודע והן בזה שאינו מודע . גם אם הילד אינו זוכר, הוא יודע שההרעלה תמיד הייתה שם . עבור ילד ההרעלה היא סיוט שמתחיל עם לידתו ולעולם אינו מסתיים . למרות שהורים מרעילים נוטים להתכחש ולהכחיש קיומה של הרעלה ביחסם לילד, וגם אם אנשים שונים זוכרים פרטי אי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד