הרעלה במשפחה — The Silent Abuse — תיאור התופעה

38 | דנית בר היחסים עם ההורים בתקופת הילדות : 1 . האם ההורים אמרו לך שאתה רע או חסר ערך ? האם הם כינו אותך בשמות גנאי ? האם הם מתחו עליך ביקורת תמידית ? 2 . האם ההורים השתמשו בעונשים גופניים כדי לחנך אותך ? האם הִכו אותך בחגורה, מברשות או כלים אחרים ? 3 . האם ההורים שלך השתכרו או השתמשו בסמים ? האם הדבר גרם לך להרגיש נבוך, מפוחד, נפגע או מבויש ? 4 . האם לא הייתה לך אפשרות להגיע אל ההורים משום שהם היו מדוכאים מאוד או בגלל קשיים רגשיים או נפשיים אחרים שלהם ? 5 . האם נאלצת לטפל בהורים בגלל קשיים אלה ? 6 . האם ההורים עשו לך משהו שחובה היה עליך לשמור אותו בסוד ? האם פגעו בך באופן מיני ? 7 . האם רוב הזמן פחדת מההורים ? 8 . האם פחדת לבטא כעס כלפי ההורים ? תקופת הבגרות : 1 . האם אתה מוצא עצמך ביחסים הרסניים ? 2 . האם אתה מאמין שאם אתה קרוב מדי אל מישהו אותו אדם ינטוש אותך ? 3 . האם אתה מצפה לגרוע ביותר מאנשים ? מהחיים בכלל ? 4 . האם קשה לך לדעת מי אתה, מה אתה מרגיש ומה אתה רוצה ? 5 . האם אתה חושש שאם אנשים יכירו את האני האמִ תי שלך הם לא יאהבו אותך ? 6 . האם אתה מרגיש חרדה כשאתה מצליח וחושש שמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד