תוכן העניינים

מוקדש לאורי בעלי ולילדיי ליטל, יובל ונועה אשר העניקו לי את הזכות להיות אֵם  אל הספר
הקיבוץ המאוחד