ילדות של נסיכה

דנית בר ילדות של נסיכה סיפורי חיים של ילדים להורים מרעילים THE SILENT ABUSE ילדות של נסיכה סיפורי חיים של ילדים להורים מרעילים דנית בר ילדות של נסיכה סיפורי חיים של ילדים להורים מרעילים ֵ דנית בּר הוצאת הקיבוץ המאוחד דנית בר ילדות של נסיכה סיפורי חיים של ילדים להורים מרעילים THE SILENT ABUSE Danit Beer A Childhood Fit for a Princess Toxic Parents and Their Children ` s Narratives – The Silent Abuse עורך הסדרה : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט, דבי אילון, נועם ברוך, קרן דותן, דינה מרקון עריכה : לאה שׂניר עיצוב הסדרה : דפנה גרייף © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד © הזכויות לקטעים המצוטטים שמורות לבעלי הזכויות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהוצאת הקיבוץ המאוחד והמחברת . המערכת עשתה כל שביכולתה כדי לאתר את בעלי הזכויות של כל חומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות, וא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד