הערות

9 . Charles Taylor, ASecular Age ( The Belknap Press of Harvard University Press, 2007 ) pp . 299 ‑ 300 10 . דיון על השעתוק ראו בספרו של צבי לם, הגיונות סותרים בהוראה ( ספרית פועלים, 1972 ) . 11 . ראו אניטה שפירא, "בן ‑ גוריון והתנ"ך : יצירה של נרטיב היסטורי", אלפיים, 14 ( 1997 ) עמ' 207 ‑ 231 . 12 . אייל נווה, עבר בסערה ( 2017 ) , עמ' 171 . 13 . מתוך : גדעון רפאל בן ‑ מיכאל ( עורך ) , זרקור לעדויות ממשפט אייכמן, תמוז תשע"א, יולי ,2011 עמ' 84 ‑ 106 . 14 . דב סדן, מתוך "מסת מבוא" [ 1947 ] , אבני בדק ( הקיבוץ המאוחד, 1962 ) . 15 . גווילי אש, כרך א' עמ' 232 . 16 . "יזכור", מתוך אתר יד ושם . 17 . "יזכור", ס' יזהר . 18 . אסף ענברי, "נחוץ כור היתוך, אבל הפעם יהודי", בתוך : אביעזר רביצקי וידידיה שטרן ( לעיל הערה 3 ) עמ' 181 . 19 . מתוך : פראנץ רוזנצוייג, "הצהרת אמונים לשפה שלנו", עוד דבר ( ת"א : עם עובד, 1989 ) עמ' 59 ‑ 60 . 20 . Anthony D . Smith, "Ethnic election and national destiny : some religious origins of nationalist ideas" in : Nations and Nationalisms ASEN 1999 ) , pp . 331 ‑ 355 ( ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)