תודות

התנאים יוצאי הדופן ובעיקר האווירה האינטלקטואלית השורה שם היוו מצע ערכי שלא יסולא בפז לכתיבתי . תודתי העמוקה לקרן מרכוס המאפשרת לי את הפריבילגיה הזאת . אני מבקש להזכיר קבוצת חברים שליוו את תהליך הגיבוש והכתיבה של הספר ומתנצל מראש בפני מי שהחמצתי את אזכור שמו . המגע שלי עם שניים שאינם עמנו מלווה את צערי על הסתלקותם : יצחק ליבני ז"ל שהספיק לקרוא ולהעיר על כתב היד בשלבים הראשונים של התגבשותו וזאביק צחור שחוכמתו וניסיונו היו במוקד שיחותינו בנושאי הספר . את הסתלקותו מלווה הצער שלא הספיק לעיין בכתובים . וייבדלו לחיים ארוכים חברי שקראו והעירו, אשר את שמותיהם אני מאזכר לפי סדר הא"ב : אלה בלפר, הילל בן ששון, מנחם בן ששון, מוטי גולני, יוסי גורני, מושיק הלברטל, אלכס יעקובסון, נחום לנגנטל, תומר פרסיקו, רבקה פלדחי, מוטה קרמניצר . יונתן נדב, מנכ"ל הוצאת מאגנס שבדירקטוריון שלו אני חבר, עודד אותי להכין את הספר לדפוס, הגם שהעבודה על המיזם הרחב - הצעה לתשתית הסכמית בדמוקרטיה הישראלית - עדיין בעיצומה . יונתן הכיר לי את מתן חרמוני אשר לו אני חב תודה מיוחדת על עריכה רגישה ועניינית של כתב היד . אני מאוד מערי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)