אחרית דבר שהיא ראשית

מתוך גווניה המרובים של החברה הישראלית . הקו המנחה כמעט בכל אחד מהדיאלוגים הללו היה "איך מתפשרים ? " "על מה אני מוותר - על מה אתם מוותרים ? " אלא שהקו המנחה הזה לא ממש זירז את ההיחלצות מסבך קונפליקט הזהויות ולא הציע כלים ממשיים להתמודדות אתו . על רקע זה אני מבקש להניח שהתנאי ההכרחי, הגם שאיננו מספיק, אינו יכול להיות ניסוח של פשרות . קונפליקט הזהויות שבליבת חיינו המשותפים מחייב אותנו להציג, אלה בפני אלה - כואב ככל שיהיה - את אופני התפיסה ההדדיים . מהם קווי המתאר של הזהות שלי ובתוכם איך אני תופס את קווי המתאר של הזהויות השונות משלי . זו המשמעות העמוקה של "המשנה שלי" . כדי להשלים את היבטיה של "המשנה שלי" ואת עיצוב תפיסותיי אני ממשיך לבחון את מקומה של הדת בכלל וההלכה בפרט בחינוך, בצבא, בחקיקה ובפסיקה, ובהתנהלותן של מפלגות דתיות . המאפיין הבולט, השוזר את השלכותיה של מהפכת הנגד הדתית על מכלול ביטוייה החברתיים, התרבותיים והפוליטיים לכדי האיום בה"א הידיעה על אושיותיה של הדמוקרטיה בישראל, הוא הניסיון להחדיר את הקדושה אל המרחבים הציבוריים . זה ניסיון "להחזיר" את האלוהים אל מרחבים ציבוריים . בדמוק...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)