3 מהפכת הנגד באספקלריה הכרונולוגית

הציוני איננו נוגע בתחום הגאולה המשיחית ; הוא מציע פתרון יחסי וחלקי בזמן ובמקום . לטעמו, האדם המאמין יכול להשתלב במאמץ ההיסטורי המדיני האקטואלי ולהיות חלק מההפרדה בין הפעילות הציונית לבין הגאולה המשיחית . "הרעיון הזה [ ציונות - א"כ ] איננו נושא עליו שום אות ותו מרעיון הגאולה, ואין לו שום נגיעה לכל דבר המתייחס לעניינה, והוא רק השתדלות בעד הטבת המצב החומרי 80 הציונות של הרב ריינס לא של האומה ובעד הרמת קרנה בכבוד" . נועדה לקדם את הגאולה האלוהית . "מטלה זו היא של האל ושלו בלבד", כתב . את אבן הדרך המסמנת את העיקול או הפיצול המובהק במתווה שבסלילתו החל הרב ריינס, הניח הרב אברהם יצחק הכהן קוק . לעומת הרב ריינס שנזהר מהענקת משמעות דתית למהפכה הציונית ולהשלכותיה הפוליטיות, עלתה עמדתו ההפוכה של הרב קוק, שביטל את ההבחנה בין לאומיות לגאולה דתית והעניק לתנועה הציונית ערך משיחי ‑ דתי . הרב ריינס משתלב אפוא במאפייני השיח הציוני של ראשית המאה ה ‑ 20 . הרמיזות בשיח שלו על אודות קוממיותה של מהפכת הנגד הדתית היו קלושות . תורת הראי"ה היא המבשר הברור והנחרץ של קוממיות זו . על פני רצף הזמן, על פי תפיסתו הדתית...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)