5 הקשר הגורדי - דת ולאום

יחיד ‑ מדינה ; אילו לא הייתה "עושה עלייה" למדינת ישראל . כך או אחרת, מתוך התפיסה שלי, החילונית, אני מציע לערוך את ההתמודדות עם סוגיית הקשר שבין הדת היהודית והלאום היהודי בהקשר של הדיון בהרכבו של הפרטיקולרי - מהי היהודיות - במשוואה שבין ה"יהודית" וה"דמוקרטית" : מה מקומה של הדת במילה "יהודית" ? האם ניתן לרסן את זיקותיה של הדת ללאומיות מתוך ההכרה שהאחרונה התחדשה על ידי המשחררים הציונים החילונים ? ואיך ניתן לעשות זאת ? כיצד תוכל המילה "יהודית" לדור בכפיפה אחת עם מאמץ לנסח את הפרטיקולרי היהודי במונחים הומניסטיים ‑ אוניברסאליים ולהשתית אותו על בסיסי ההומניזם החילוני ? ובזיקה לשאלות הללו, אילו יסודות לאומיים משתתפים בעיצוב הזהות הקולקטיבית ? כיצד מגדירה הלאומיות היהודית את זהותה ללא מרכיב הדת ? כשמדובר בדת ובלאומיות, ברי שקיימים הבדלים מהותיים בין השניים . כך למשל, בשעה שרוב דתות העולם חותרות לאחדות האמונה, הלאומיות בקולקטיב נתון כלשהו מבליטה את ההבדלים שבינה לבין קולקטיבים אחרים . המקרה היהודי שבו הלאום מוגדר על ידי דת, הוא מקרה ייחודי, והייחוד הזה מעצים את הבעייתיות שיוצר הקשר בין דת ולאום ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)